...
Sådan kan du opkvalificere medarbejdere eller kunder i dag

Case: Arkitektskolen i Aarhus

Case: Arkitektskolen i Aarhus: Aarhus Arkitektskole havde brugt Moodle i flere år som deres primære læringsstyringssystem. Men de kørte en forældet version af softwaren og oplevede tekniske vanskeligheder som følge heraf. De kontaktede Jens, der specialiserede sig i Moodle-opgraderinger og administration, for at hjælpe dem med processen.IT-personalet på skolen var oprindeligt tøvende med at foretage opgraderingen, da de havde begrænset erfaring med softwaren og var bekymrede for potentielle forstyrrelser i læringsmiljøet. Men firmaets team af eksperter beroligede dem med, at processen ville være glidende, og at de ville være der for at yde support hvert skridt på vejen.Opgraderingsprocessen begyndte med en grundig vurdering af skolens nuværende Moodle-installation. Firmaets team identificerede eventuelle tilpasninger eller integrationer, der skulle overføres til den nye version, og udviklede en plan for at sikre, at overgangen ville være så sømløs som muligt.Når planen var på plads, begyndte teamet opgraderingsprocessen, som inkluderede opdatering af softwaren, testning af den, og løsning af eventuelle problemer, der opstod. Firmaets eksperter ydede on-site assistance gennem hele processen og arbejdede tæt sammen med skolens IT-personale for at sikre, at de var komfortable og sikre i deres evne til at vedligeholde den opdaterede Moodle-installation.Opgraderingen var en succes, og skolens IT-personale kunne fortsætte den løbende vedligeholdelse af deres lokale Moodle-installation med større tillid og færdigheder. Skolens lærere og studerende kunne fortsætte deres studier uden afbrydelse, og skolens IT-personale kunne yde bedre support til læringsstyringssystemet. Firmaets team leverede træning og supportmaterialer for at sikre, at skolens IT-personale kunne fortsætte med at vedligeholde den opdaterede Moodle-installation succesfuldt.Samlet set var projektet en stor succes for Aarhus Arkitektskole, hvilket gav en glidende opgraderingsproces, og gav IT-personalet den viden og de værktøjer, de havde brug for til at vedligeholde den opdaterede Moodle-installation i fremtiden.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.