...
opkvalificering af medarbejdere, kunder eller kursister

Case: Odense Kommunes arbejdsforum

Case: Odense Kommunes arbejdsforum: Odense Kommune, beliggende i Danmark, havde et mål om at forbedre behandlingerne mod alkoholisme og andre sociale områder. De anerkendte, at ved at samle praktikere og forskere, kunne de udveksle bedste praksisser og forbedre den samlede kvalitet af pleje til deres samfund.For at opnå dette mål besluttede Odense Kommune at oprette en praksis-fællesskab på det populære open-source læringsstyringssystem, Moodle. Denne platform ville tillade praktikere og forskere at dele ressourcer, samarbejde om projekter og kommunikere med hinanden i et centraliseret sted.Vores firma blev kontaktet af Odense Kommune for at hjælpe dem med at opsætte og tilpasse Moodle-platformen for at opfylde deres specifikke behov. Vi arbejdede tæt sammen med kommunen for at forstå deres krav og designe en løsning, der effektivt ville understøtte deres praksis-fællesskab.For at begynde opsatte vi Moodle-platformen og konfigurerede de nødvendige funktioner såsom brugerstyring, kursusoprettelse og diskussionsfora. Vi oprettede også skræddersyede skabeloner og moduler for at hjælpe med at facilitere deling af ressourcer og samarbejde blandt brugerne.Derefter gav vi træning og support til kommunens personale for at sikre, at de var komfortable med at bruge platformen og effektivt kunne administrere og moderere praksis-fællesskab. Vores team gav også løbende support og vedligeholdelse for at sikre en glat drift af platformen.praksis-fællesskab på Moodle var en stor succes. Praktikere og forskere kunne nemt dele bedste praksisser og samarbejde om projekter, hvilket resulterede i forbedret behandling mod alkoholisme og andre sociale områder. Vores firma modtog positive tilbagemeldinger fra Odense Kommunes Socialdirektør, som var tilfreds med løsningen, vi gav og støtten vi tilbød igennem hele projektet.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.